Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.018
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: д.т.н., професор Ткаченко Роман Олексійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Отриманні практичних знань щодо організації та функціонування технологічних процесів підготовки видань. • Критичному осмисленні результативності застосування комп’ютерних систем. • Аналізі архітектурно-програмних рішень, які використовуються на практиці, та способи їх покращення. • Набутті практичних навиків у сфері додрукарської підготовки в умовах реальних проектів та завдань. • Зборі даних для виконання своєї випускової роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Інструментальні засоби побудови систем додрукарської підготовки. • Основи графічного дизайну. • Комп'ютерна графіка. • Додрукарська підготовка зображень.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи повинен відповідати її меті та завданням. Це передбачає ознайомлення з адміністративою структурою бази практики, виробничою діяльністю і умовами праці, виконання обов’язків на робочому місці, зокрема це може бути автоматизоване робоче місце дизайнера. Необхідне детальне ознайомлення з компонентами комп’ютерних систем та програмними продуктами, що використовуються чи проектуються на поліграфічному підприємстві, методикою вибору і комплектування відповідних технічних засобів, участь у створенні та експлуатації програмного, інформаційного, математичного, лінгвістичного забезпечення системи (підсистеми) та інше.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль проводиться у формі захисту виконаних робіт після практичних занять та оцінювання звіту роботи. (40%). • Підсумковий контроль (контрольний захід, залік): усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до прходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності “Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”. Укладачі – Ковальчук А.М., Ізонін І.В. - Видавництво Львівської політехніки, с.8, 2016