Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням

Спеціальність: Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Код дисципліни: 7.122.07.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна