Паралельне програмування високопродуктивних комп'ютерних систем

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.E.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна