Дослідження і проектування вбудованих комп'ютерних систем

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.1
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: професор Глухов Валерій Сергійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: уміння проектувати та розробляти вбудовані комп’ютерні системи усіх рівнів складності, проводити вибір елементної бази згідно вимог та умов експлуатації знання загальнометодологічних принципів побудови сучасних вбудованих комп'ютерних систем з різною організацією для забезпечення високопродуктивної обробки інформації уміння розв’язувати задачі в галузі дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем на основі знань сучасних архітектур комп’ютерних систем, схемотехніки, методів захисту інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Архітектура комп’ютерів Комп’ютерні мережі Комп’ютерні системи
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та термінологія. Вбудовані комп’ютерні системи, їхні характеристики, властивості та відмінності, організація їхнього проектування. Основні принципи досліджень, тестування, налагодження і контролю. Структура комп’ютера, комп’ютерної системи. Конвеєрні структури. Контролери вбудованих комп’ютерних систем. Використання ПЛІС для проектування вбудованих комп’ютерних систем. Кібер-фізичні системи. Засоби проектування вбудованих комп’ютерних систем.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, контрольні роботи (30%) Підсумковий контроль (70 %, контрольних захід, іспит): письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем. Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2010. - 394 с. 2. David A. Patterson, JohDavid Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. 5th Edition. Pages: 800. Elsevier Science & Technology. 2013. 3. Marilyn Wolf. High-Performance Embedded Computing. Applications in Cyber-Physical Systems and Mobile Computing. 2nd Edition. Pages: 506. Elsevier Science & Technology. 2014.