Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: професор Глухов Валерій Сергійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: уміння проектувати та розробляти комп’ютерні системи та мережі усіх рівнів складності, проводити вибір елементної бази згідно вимог та умов експлуатації знання загальнометодологічних принципів побудови сучасних комп'ютерних систем з різною організацією для забезпечення високопродуктивної обробки інформації уміння розв’язувати задачі в галузі дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж на основі знань сучасних архітектур комп’ютерних систем, мережних технологій, методів захисту інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Архітектура комп’ютерів Комп’ютерні мережі Комп’ютерні системи
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та термінологія. Комп’ютерні системи та мережі, їхні характеристики, властивості та відмінності, організація їхнього проектування. Основні принципи досліджень, тестування, налагодження і контролю. Структура комп’ютера, комп’ютерної системи. Конвеєрні структури. Процесори комп’ютерних систем з універсальною та скороченою системами команд. Багатоядерні процесори. Використання ПЛІС для проектування комп’ютерних систем та мереж. Бездротові комп’ютерні мережі. Кібер-фізичні системи. Засоби проектування комп’ютерних систем та мереж.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, контрольні роботи (30%) Підсумковий контроль (70 %, контрольних захід, іспит): письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. Кіберфізичні системи: багаторівнева організація та проектування [Текст]: монографія – А.О. Мельник та інші. За редакцією професора А. О. Мельника. Львів: «Магнолія 2006», 2019. 238 с. 2. David A. Patterson, JohDavid Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. 5th Edition. Pages: 800. Elsevier Science & Technology. 2013. 3. Marilyn Wolf. High-Performance Embedded Computing. Applications in Cyber-Physical Systems and Mobile Computing. 2nd Edition. Pages: 506. Elsevier Science & Technology. 2014.

Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж (курсовий проект)

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: професор Глухов Валерій Сергійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: уміння проектувати та розробляти комп’ютерні системи та мережі усіх рівнів складності, проводити вибір елементної бази згідно вимог та умов експлуатації знання загальнометодологічних принципів побудови сучасних комп'ютерних систем з різною організацією для забезпечення високопродуктивної обробки інформації уміння розв’язувати задачі в галузі дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж на основі знань сучасних архітектур комп’ютерних систем, мережних технологій, методів захисту інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Архітектура комп’ютерів Комп’ютерні мережі Комп’ютерні системи
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та термінологія. Комп’ютерні системи та мережі, їхні характеристики, властивості та відмінності, організація їхнього проектування. Основні принципи досліджень, тестування, налагодження і контролю. Структура комп’ютера, комп’ютерної системи. Конвеєрні структури. Процесори комп’ютерних систем з універсальною та скороченою системами команд. Багатоядерні процесори. Використання ПЛІС для проектування комп’ютерних систем та мереж. Бездротові комп’ютерні мережі. Кібер-фізичні системи. Засоби проектування комп’ютерних систем та мереж.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 %, залік): письмово-усна форма (100 %)
Рекомендована література: 1. Кіберфізичні системи: багаторівнева організація та проектування [Текст]: монографія – А.О. Мельник та інші. За редакцією професора А. О. Мельника. Львів: «Магнолія 2006», 2019. 238 с. 2. David A. Patterson, JohDavid Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. 5th Edition. Pages: 800. Elsevier Science & Technology. 2013. 3. Marilyn Wolf. High-Performance Embedded Computing. Applications in Cyber-Physical Systems and Mobile Computing. 2nd Edition. Pages: 506. Elsevier Science & Technology. 2014.