Проектування комп'ютерних засобів обробки сигналів і зображень

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.E.27
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доцент Ваврук Євгеній Ярославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) Знати: підходи до вибору та побудови моделей інформаційних сигналів; загальні принципи побудови засобів обробки зображень та сигналів в кіберфізичних системах , їх місце в комп'ютерних технологіях; засоби автоматизованого проектування та аналізу характеристик вузлів. 2) Вміти практично застосовувати одержані знання при проектуванні систем збору, перетворення, відображення, опрацювання, зберігання та передачі даних; розробляти дієві алгоритми та процедури обробки сигналів та зображень; проектувати відповідні системи і окремі функціональні вузли для реалізацій обраних алгоритмів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - комп'ютерні системи; - цифрова обробка сигналів - технології проектування комп'ютерних систем. Кореквізити: напрямки дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж; дослідження і проектування програмних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття комп’ютерних систем обробки зображень та сигналів. Основні алгоритми обробки сигналів. Загальні принципи побудови та основні компоненти КЗОСЗ. Проектування цифрових фільтрів. Кореляція сигналів. Опрацювання мовних сигналів. Опрацювання музичних сигналів. Опрацювання зображень. Опрацювання сигналів при декількох швидкостях.  Модуляція/демодуляція сигналів. Проектування засобів обробки сигналів та зображень на DSP- процесорах. Проектування засобів обробки сигналів та зображень на ПЛІС. Проектування засобів обробки сигналів та зображень на нейроструктурах. Проектування засобів обробки сигналів та зображень на «Система на кристалі». Проектування систем і процесорів обробки радіолокаційної інформації. Діагностика  і контроль процесорів і систем опрацювання сигналів. Аналіз програмних засобів обробки сигналів та зображень. Стандартні програмні засоби обробки сигналів та зображень.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, (40%) Підсумковий контроль (60 %, екзамен): письмова форма (50 %), усна форма (10%).
Рекомендована література: 1. Є. Ваврук Цифрове опрацювання сигналів: Алгоритми та реалізація// Навчальний посібник до лекційного курсу з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” для студентів спеціальності 8.05010201 і 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі“– Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015, 115 с. 2. Є. Ваврук , Р. Попович Цифрове опрацювання сигналів та зображень: Алгоритми та реалізація. Навчальний посібник з дисципліни „Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” для студентів спеціальностей 7.091501 і 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.091503 і 8.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи“ – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2008, 147 с. 3. Є. Ваврук , О. Лашко Основи обробки сигналів Навчальний посібник з дисципліни  “Цифрова обробка сигналів” для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія” Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009 р. 104с.

Проектування комп'ютерних засобів обробки сигналів і зображень (курсова робота)

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.E.28
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доцент Ваврук Євгеній Ярославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: теоретичні основи основних методів та алгоритмів цифрової обробки сигналів та зображень; принципи побудови процесорів та систем; засоби автоматизованого проектування та аналізу характеристик вузлів, вміти проводити порівняльний аналіз методів і алгоритмів цифрової обробки сигналів та зображень; - вибирати оптимальні методи і алгоритми обробки сигналів для конкретної галузі застосування; - оптимізувати алгоритми та процедури обробки сигналів та зображень;  - розробляти програми реалізації основних алгоритмів;  - проектувати окремі функціональні вузли та процесори на різній елементній базі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - комп'ютерні системи; - цифрова обробка сигналів - технології проектування комп'ютерних систем. кореквізити: напрямки дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж; дослідження і проектування програмних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Синтез методів, алгоритмів обробки для реалізації завдання Розрахунок параметрів проектованого вузла обробки Розробка функціональної схеми вузла обробки Розробка програмного забезпечення
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 % диференційний залік): письмова форма (50 %), усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Є. Ваврук Цифрове опрацювання сигналів: Алгоритми та реалізація// Навчальний посібник до лекційного курсу з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” для студентів спеціальності 8.05010201 і 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі“– Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015, 115 с. 2. Є. Ваврук , Р. Попович Цифрове опрацювання сигналів та зображень: Алгоритми та реалізація. Навчальний посібник з дисципліни „Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” для студентів спеціальностей 7.091501 і 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.091503 і 8.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи“ – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2008, 147 с. 3. Є. Ваврук , О. Лашко Основи обробки сигналів Навчальний посібник з дисципліни  “Цифрова обробка сигналів” для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія” Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009 р. 104с.