Дослідження і проектування програмних систем

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.9
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доц.Березко Леонід Олександрович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати чинники, які впливають на ефективне використання засобів проектування та дослідження програмних систем; вміти спланувати ефективний процес дослідження і проектування програмних систем та використати для цього відповідні засоби; бути обізнаним з проблемами, пов’язаними із дослідженням та проектуванням програмних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Об’єктно-орієнтоване програмування, Комп’ютерні системи, Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Методологія об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування (ООАП). Засоби дослідження і проектування програмних систем. Мова проектування UML. Структура пакетів UML. Діаграми в UML. Представлення діаграм в UML. Інтегрована модель складної системи. Структуровані системи та моделі. Особливості реалізації UML.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота (30%) Підсумковий контроль: контрольні заходи, екзамен, письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. І.М.Дудзяний.Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем. – Львів: Видавництво ЛНУ, 2007 – 108 с. 2. Паул Генгсен. Підручник з UmbrelloUML Modeller. Переклад Юрій Чорноіван. Docs.kde.org. – 2014. -37c. 3. Гради Буч, Джеймс Ромбо, Ивар Якобсон. Введение в UML. ДМК Пресс, 2015 – 496 с.

Дослідження і проектування програмних систем (курсова робота)

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.11
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доц.Березко Леонід Олександрович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати чинники, які впливають на ефективне використання засобів проектування та дослідження програмних систем; вміти використати можливості універсальної мови моделювання UML для проектування та дослідження програмних систем; бути обізнаним з проблемами, пов’язаними із використання мови UML при проектуванні програмних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Об’єктно-орієнтоване програмування, Комп’ютерні системи, Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Отримання завдання та його аналіз.. Побудова діаграми варіантів використання у відповідності із завданням. Визначення переліку діаграм ,необхідних для повного представлення структури проекту, який розробляється, та їх побудова. Визначення засобів, необхідних для реалізації проекту.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіти з курсової роботи, усне опитування , диференційований залік(100%)
Рекомендована література: 1. І.М.Дудзяний.Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем. – Львів: Видавництво ЛНУ, 2007 – 108 с. 2. Паул Генгсен. Підручник з UmbrelloUML Modeller. Переклад Юрій Чорноіван. Docs.kde.org. – 2014. -37c. 3. Гради Буч, Джеймс Ромбо, Ивар Якобсон. Введение в UML. ДМК Пресс, 2015 – 496 с.