Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.23
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна