Методи та засоби стеганографії та стеганоаналізу

Спеціальність: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Код дисципліни: 7.125.02.O.006
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Захист інформації
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна