Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна