Сучасні технології проектування інформаційних приладобудівних систем

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна