Виконавчі механізми мехатронних систем

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.M.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: Мирослав Тихан
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: -функціональні та структурні схеми виконавчих механізмів мехатронних систем; -функціональні та конструктивні особливості виконавчих механізмів мехатронних систем; - теоретичні основи мехатронних систем; - методики розрахунку типових деталей та вузлів виконавчих механізмів мехатронних систем; -статичні та динамічні характеристики виконавчих механізмів мехатронних систем; -теоретичні основи керування виконавчими механізмами мехатронних систем; Підготовлений фахівець повинен вміти: - проводити розрахунок типових деталей та вузлів виконавчих механізмів мехатронних систем; -проводити розрахунок статичних та динамічних характеристик виконавчих механізмів мехатронних систем; -розробляти схему керування виконавчими механізмами мехатронних систем; - застосувати елементи виконавчих механізмів мехатронних систем; - використати при проектуванні конструктивні особливості виконавчих механізмів мехатронних систем;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: фізика; інженерна механіка; основи мехатроніки; електро-механічні та оптико-механічні вузли мехатроніки. кореквізити: електронні пристрої мехатронних засобів; моделювання в приладобудуванні
Короткий зміст навчальної програми: Цією дисципліною ставиться завдання вивчення основних елементів та вузлів виконавчих механізмів мехатронних систем, їх структур та принципів роботи. Вступ. Предмет i завдання курсу. Основні поняття та засновки. Функціональні та структурні схеми виконавчих механізмів мехатронних систем; Функціональні та конструктивні особливості виконавчих механізмів мехатронних систем; Теоретичні основи мехатронних систем; Методики розрахунку типових деталей та вузлів виконавчих механізмів мехатронних систем; Статичні та динамічні характеристики виконавчих механізмів мехатронних систем; Теоретичні основи керування виконавчими механізмами мехатронних систем.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%), • підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. K. Kluszczynsky. Mehatronika. –PAK. 2013. 2. Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики. - М.: Высшая школа, 1991 г. 3. Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств. - М.: Высшая школа, 1987 г. 4. Элементы приборных устройств (основной курс). В двух частях под редакцией О.Ф.Тищенко. М.: Высшая школа, 1982 г. 5. Методичний посібник до практичних занять з курсу «Виконавчі механізми мехатронних систем» для студентів напрямку «Прилади» 6.0909/Уклад. Івахів О.В., Р.В. Когут. - Львів: Видав. НУЛП, 2006 р., 95 с. 6. Буль Б.К., Буль О.В., Азанов В.А., Шоффа В.Н. Электромеханические аппараты автоматики. - М.: Высшая школа, 1988.