Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.O.015
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: Вельган Р. Б., Гірняк Ю. Б., Дейнека Р. М., Івахів О. В., Ключковський С. М., Бойко Т. Г., Тихан М. О.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання і розуміння - здатен самостійно працювати з використанням наукових методів; - здатен описати базові елементи і принципи побудови користувацьких блоків у програмних оболонках для моделювання мехатронних систем і розуміти принципи їх використання; - здатен продемонструвати систематизоване уявлення про існуюче програмне забезпечення для моделювання складних систем, та вміння вибрати необхідне середовище моделювання для поставленої задачі; - здатен відтворити методику розрахунку магнітних кіл електромеханічних вузлів приладів; - здатен описати методику розрахунку п’єзоприводів; - здатен описати загальні архітектурні принципи побудови комп’ютерних мереж, їх протоколи, засоби об’єднання мереж; - здатен пояснити суть методів завадостійкого кодування даних; - здатен описати принципи дії вимірювальних приладів механічних величин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: нормативні та варіативні дисципліни освітньо-професійної програми магістра (усі дисципліни).
Короткий зміст навчальної програми: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Методи та критерії оцінювання: Захист роботи перед ДЕК. Умовою допуску до захисту є виконання програми практики за темою мкр.
Рекомендована література: Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей для студентів спеціальностей 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки» та 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні» / Укл.: Вельган Р. Б., Дейнека Р. М., Івахів О. В., Ключковський С. М., Репетило Т. М. – Львів: Самвидав кафедри приладів точної механіки Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 35 с.