Метрологічне забезпечення виробництва

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.4
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Микийчук Микола Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення правових, організаційних та практичних особливостей метрологічного забезпечення якості промислової продукції на різних етапах її життєвого циклу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Метрологія Основи метрологічного забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: - Формування поняття метрологічного забезпечення якості продукції; - нормативно-правові основи метрологічного забезпечення якості продукції; - методики виконання вимірювань; - мета та завдання метрологічної експертизи; - організація та проведення метрологічного нагляду та контролю; - метрологічні ризики якості продукції.
Методи та критерії оцінювання: Семестрова оцінка – 100 Екзамен – 70 Поточний контроль - 30
Рекомендована література: 1. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. – Вінниця: Велес, 2001. – 219с. 2. Крюков О.М., Флорін О.П. Основи метрологічного забезпечення: Навчальний посібник. –Харків: ХНАДУ. – 2010. – 208с. 3. Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості продукції на етапі виготовлення: монографія – Вижниця.: Вид-во "Черемош", 2014. – 256с. 4. Микийчук М.М. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки: посібник. – Львів. : Вид-во "Растр - 7", 2015. – 246с.