Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.03.E.036
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна