Поведінковий аналіз на міжнародному фінансовому ринку

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.062
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Мороз Наталія Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати управлінські навички у сфері міжнародних фінансів. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань у сфері міжнародних фінансів. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання на міжнародному фінансовому ринку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент, Банківський менеджмент, Страховий менеджмент, Ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: 1. Сутність і особливості поведінкового аналізу на міжнародному фінансовому ринку. 2. Гіпотеза ефективного ринку. 3. Теорія перспектив. 4. Евристики та відхилення у поведінці учасників міжнародного фінансового ринку. 5. Психологічні ефекти при прийнятті рішень на міжнародному фінансовому ринку. 6. Моделі ринку, що враховують поведінкові фактори. 7. Проблеми застосування та перспективи використання поведінкового аналізу на міжнародному фінансовому ринку.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%): практичні заняття (50%), тестування (20%), усна компонента (30%).
Рекомендована література: 1. Теоретико-методологічні засади та особливості функціонування фінансового ринку України : монографія / І.М. Крупка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 822 с. 2. Міжнародні фінанси : навчальний посібник / О.В. Мицак, Т.Я. Андрейків, І.Р. Чуй. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 193 с. 3. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / L. Moroz, О. Я. Кобилюх, О. Б. Гірна, I. Alieksieiev, A. Mazur, І. І. Лащик, П. І. Віблий, Н. В. Мороз, Л. П. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c. 4. Ілляшенко П. Поведінкові фінанси: історичний огляд і основні засади. Вісник Національного банку України. - 2017. - № 239. - С. 30-57.