Фінансове посередництво

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.029
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Шкварчук Людмила Олександрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань у сфері фінансового посередництва; - застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового посередництва; - враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні діяльності фінансових посередників.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Страховий менеджмент Управління фінансовою санацією
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і класифікація фінансового посередництва. Інвестори на фондовому ринку. Грошове посередництво. Інвестиційні стратегії на фондовому ринку. Брокерська діяльність на фондовому ринку. Дилерська та андеррайтингова діяльність. Інфраструктурні учасники фондового ринку.
Методи та критерії оцінювання: поточне оцінювання (100%)
Рекомендована література: 1. Ковернінська Ю. В. Фінансове посередництво : навч. посібн. / Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко /Університет ДФС України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 238 с. 2. Інноватика на фінансових ринках : монографія / С. В. Онишко, Ю. М. Коваленко, В. В. Виговська та ін. ; за наук. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко / Ун-т держ. фіскальної служби України. Ірпінь, 2018. 466 с. 3. Harold L. Cole. Finance and Financial Intermediation: A Modern Treatment of Money, Credit, and Banking. Oxford Scholarship, 2019. DOI:10.1093/oso/9780190941697.001.0001 4. Boot A., Hoffmann P., Laeven L., Ratnovski L. Financial intermediation and technology: What’s old, what’s new? Working Paper Series of Europian Central Bank. No 2438 / July 2020.