Інвестиційний менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.031
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Віблий Петро Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. - Здатність приймати обґрунтовані рішення. - Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. - Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: міжнародна банківська діяльність; аоведінковий аналіз на міжнародному фінансовому ринку - кореквізит: виконаання магістерської кваліфікаційної роботи; захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні основи інвестування Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності Інвестиційні проекти. Обґрунтування доцільності інвестування. Використання інвестицій Фінансові інвестиції Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Залучення іноземного капіталу Менеджмент інвестицій
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 %) - екзаменаційний контроль (70%).
Рекомендована література: 1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII. 2. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / І.П. Мойсеєнко— К.: Знання, 2006. — 490 с. 3. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: посібник / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 с. 4. Віблий П. І., Лащик І. І., Кремінь М. О. Інвестиції в сільськогосподарський сектор: стан та перспективи [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2019. – № 1.

Інвестиційний менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.064
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Віблий Петро Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. - Здатність приймати обґрунтовані рішення. - Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. - Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: міжнародна банківська діяльність; аоведінковий аналіз на міжнародному фінансовому ринку - кореквізит: виконаання магістерської кваліфікаційної роботи; захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні основи інвестування Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності Інвестиційні проекти. Обґрунтування доцільності інвестування. Використання інвестицій Фінансові інвестиції Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Залучення іноземного капіталу Менеджмент інвестицій
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 %) - екзаменаційний контроль (70%).
Рекомендована література: 1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII. 2. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / І.П. Мойсеєнко— К.: Знання, 2006. — 490 с. 3. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: посібник / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 с. 4. Віблий П. І., Лащик І. І., Кремінь М. О. Інвестиції в сільськогосподарський сектор: стан та перспективи [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2019. – № 1.