Європейський сертифікат банкіра

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.054
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін Віталій Васильович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: Монетарна і фінансова система Євросоюзу. Регулювання банківської діяльності в ЄС. Банківські клієнти, продукти і послуги. Банківська етика. Ключові ризики у банківській діяльності. Внутрішній аудит, відповідальність і контроль.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (методи усного контролю, вирішення практичних кейсів, тестового опитування, письмового контролю, самостійна робота) (100%)
Рекомендована література: 1. TRIPLE E EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING. LEARNING OUTCOMES. Available at https://www.ebtn-association.eu/2015-08-27-06-51-14/european-foundation-certificate-in-banking 2. Financial integration in Europe. European central bank. May 2018. Available at https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.financialintegrationineurope201805.en.pdf 3. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011. Available at https://www.bis.org/publ/bcbs189.html 4. Financial markets and institutions / Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett.—5th ed. —(The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance and real estate) (2012) 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Європейський сертифікат банкіра». - Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8774