Міжнародні фінансові інституції

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.065
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доц. Ливдар М.В. к.е.н
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в системі регулювання міжнародних економічних відносин - Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах з дослідження міжнародних інституцій. - Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових міжнродних інституцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: 1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин 2. Механізм функціонування міжнародних організацій 3. Організація Об’єднаних націй у міжнародних економічних відносинах 4. Міждержавні економічні організації загальної компетенції 5. Міжнародні неурядові економічні організації 6. Міждержавні організації з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту й зв’язку 7. Організації з регулювання в соціальній сфері 8. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі 9. Міжнародні валютно – кредитні організації 10. Регіональні інтеграційні угрупування в Європі 11. Регіональні інтеграційні угрупування в Азії, Північній та Південній Америці, Африці 12. Діяльність України в міжнародних організаціях
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%): практичні заняття (40%), тестування (20%), Індивідуальне науково-дослідне завдання(20% ) контрольний захід (20%).
Рекомендована література: 1. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні фінансові організації» /М.В. Ливдар // – Сертифікат № 03205 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні фінансові організації». (International financial) Е41-231-838/2020 від 27.04.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=9353 2. Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “Terrorism and international security in the context of globalization of the modern world”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 116–123. 3. Official site of the World Trade Statistical Review 2019, available at: https://www.wto.org/ 4. Ostashko, T.O. and others (2019), Strukturni zminy u svitovii torhivli yak chynnyk rozvytku vnutrishnoho 5. rynku Ukrainy [Structural changes in world trade as a factor in the development of the domestic market of Ukraine], NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine, P. 350