Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.O.071
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 3. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності . 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС. Програмні результати навчання: 1. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 2. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 3. ПРНС 2. Досліджувати ринки ЄС, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, стратегічно планувати, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність ЄС. 4. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 5. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 6. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 7. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентне середовище ЄС. 2. Державне регулювання конкуренції. Конкурентна політика ЄС 3. Поняття конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність ЄС 4. Діагностика конкурентоспроможності: підходи, фактори, аналізування підприємств, галузей, регіонів, країн-членів ЄС 5. Стратегії конкурентоспроможності підприємств. Стратегія ЄС щодо МСП 6. Стратегії конкурентоспроможності галузей промисловості. Нова промислова стратегія ЄС 7. Стратегії конкурентоспроможності регіонів. Регіональна економічна та кластерна політики ЄС 8. Стратегії конкурентоспроможності країн. Глобальна конкурентоспроможність ЄС
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 30% (усне опитування 10%, виступи та презентації 10%, індивідуальне науково-дослідне завдання 10%); екзаменаційний контроль 70% (письмова компонента 50%, усна компонента 20%)
Рекомендована література: 1. Горбаль Н.І. Конкурентоспроможність ЄС: діагностика і стратегія: Конспект лекцій. - Львів, 2019. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 3. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.

Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.O.073
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 3. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності . 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Європеєзнавство
Короткий зміст навчальної програми: 1. Предмет, суб’єкт, об’єкт та рівень конкуренції в галузі в Україна та світі. 2. Інтенсивність конкуренції, тип ринку. 3. Дія сил конкуренції. 4. Моніторинг конкурентів. 5. Конкурентні переваги товарів/послуг, організації, галузі, регіону, країни. 6. Діагностика міжнародної конкурентоспроможності організації на ринку ЄС. 7. Формування стратегії МКСП організації на ринку ЄС.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмова компонента (50%), усна компонента (50%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Горбаль Н.І. Конкурентоспроможність ЄС: діагностика і стратегія: Конспект лекцій. - Львів, 2019.

Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.O.086
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 3. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності . 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС. Програмні результати навчання: 1. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 2. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 3. ПРНС 2. Досліджувати ринки ЄС, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, стратегічно планувати, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність ЄС. 4. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 5. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 6. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 7. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентне середовище ЄС. 2. Державне регулювання конкуренції. Конкурентна політика ЄС 3. Поняття конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність ЄС 4. Діагностика конкурентоспроможності: підходи, фактори, аналізування підприємств, галузей, регіонів, країн-членів ЄС 5. Стратегії конкурентоспроможності підприємств. Стратегія ЄС щодо МСП 6. Стратегії конкурентоспроможності галузей промисловості. Нова промислова стратегія ЄС 7. Стратегії конкурентоспроможності регіонів. Регіональна економічна та кластерна політики ЄС 8. Стратегії конкурентоспроможності країн. Глобальна конкурентоспроможність ЄС
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 30% (усне опитування 10%, виступи та презентації 10%, індивідуальне науково-дослідне завдання 10%); екзаменаційний контроль 70% (письмова компонента 50%, усна компонента 20%)
Рекомендована література: 1. Горбаль Н.І. Конкурентоспроможність ЄС: діагностика і стратегія: Конспект лекцій. - Львів, 2019. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 3. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.

Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.O.088
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 3. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності . 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Європеєзнавство
Короткий зміст навчальної програми: 1. Предмет, суб’єкт, об’єкт та рівень конкуренції в галузі в Україна та світі. 2. Інтенсивність конкуренції, тип ринку. 3. Дія сил конкуренції. 4. Моніторинг конкурентів. 5. Конкурентні переваги товарів/послуг, організації, галузі, регіону, країни. 6. Діагностика міжнародної конкурентоспроможності організації на ринку ЄС. 7. Формування стратегії МКСП організації на ринку ЄС.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмова компонента (50%), усна компонента (50%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Горбаль Н.І. Конкурентоспроможність ЄС: діагностика і стратегія: Конспект лекцій. - Львів, 2019.