Розвиток бізнес-структур

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.09.O.109
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна