Логістичне консультування

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Наконечна Таїсія Володимирівна, кандидат економічних наук, ст. викладач
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: що таке консультування як вид професійної діяльності; основи організації консалтингових послуг; маркетинг консалтингових послуг; стратегії консультаційної фірми. • вміти: аналізувати пропозиції консультантів (консультаційної фірми); складати технічне завдання консультанту; формулювати пропозицію консультанта; знаходити оптимальні рішення сформульованих проблем в заздалегідь встановлені терміни; організовувати впровадження пропозицій; оцінювати запропоновані консультантами рекомендації та результати рішення проблем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: економіка логістики, логістичне обслуговування Кореквізит: логістичний контролінг, логістичні послуги
Короткий зміст навчальної програми: Основи консультування та ринок консалтингових послуг. Технологія консультаційного процесу. Методологія процесу консультування. Організація логістичного консультування. Маркетинг консалтингових послуг. Якість та результативність консультаційного процесу. Стосунки «консультант-клієнт». Реалізація консалтингової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, залік): семестровий контроль
Рекомендована література: 1. Верба В.А. Організація консалтингової діяльності. Навч. посібник / Верба В.А., Решетняк Т.І. — К.: КНЕУ, 2000. — 244 с. 2. Драйден Г., Революція в навчанні / Драйден Г., Вос. Дж. — Львів: Літопис, 2005. — 54 2с. 3. Економіка логістичних систем: монографія / [Васелевський М., Білик І., Дейнега О. і ін. : за наук. ред. Є. Крикавського і С. Кубіва]. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 596 с. 4. Коростельов В. А. Управлінське консультування: Навч. посіб. / Коростельов В. А. — К.: МАУП, 2003. — 104 с. 5. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под. Общ. и научн. редакцией проф. В.И.Сергеева. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 976 с. 6. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник Крикавський Є. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 684 с. 7. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб./ А.Брінклі, Б.Десантс, М.Флемм та ін.: За ред. О.І.Сидоренка. — К: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2003. — 144 с. 8. Професійний тренер, професійне навчання. — Варшава: 2001. 9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений Смирнов С.Д. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 304 с. 10. Современная логистика / [Джонсон Дж. С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., і ін. : пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа]. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с. 11. Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія / Чухрай Н., Гірна О. — Львів: «Інтелект-Захід», 2007. — 232с. 12. Чухрай Н. Логістичне обслуговування: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 292 с 11. Recommended literature: 1. Верба В.А. Організація консалтингової діяльності. Навч. посібник / Верба В.А., Решетняк Т.І. — К.: КНЕУ, 2000. — 244 с. 2. Драйден Г., Революція в навчанні / Драйден Г., Вос. Дж. — Львів: Літопис, 2005. — 54 2с. 3. Економіка логістичних систем: монографія / [Васелевський М., Білик І., Дейнега О. і ін. : за наук. ред. Є. Крикавського і С. Кубіва]. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 596 с. 4. Коростельов В. А. Управлінське консультування: Навч. посіб. / Коростельов В. А. — К.: МАУП, 2003. — 104 с. 5. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под. Общ. и научн. редакцией проф. В.И.Сергеева. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 976 с. 6. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник Крикавський Є. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 684 с. 7. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб./ А.Брінклі, Б.Десантс, М.Флемм та ін.: За ред. О.І.Сидоренка. — К: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2003. — 144 с. 8. Професійний тренер, професійне навчання. — Варшава: 2001. 9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений Смирнов С.Д. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 304 с. 10. Современная логистика / [Джонсон Дж. С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., і ін. : пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа]. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с. 11. Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія / Чухрай Н., Гірна О. — Львів: «Інтелект-Захід», 2007. — 232с. 12. Чухрай Н. Логістичне обслуговування: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 292 с