Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна