Ризик-менеджмент

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна