Документально-інформаційне забезпечення митної діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.E.091
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. доц. Мукан Олена Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати інформаційні системи у митній справі. 2. Знати процедуру постановлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на облік у митних органах. 3. Знати механізм визначення митної вартості, нарахування та сплати митних платежів. 4. Вміти здійснювати митне оформлення та декларування імпортних товарів. 5. Вміти здійснювати митне оформлення та декларування експортних товарів. 6. Вміти складати комерційні, транспортні, товарно-супровідні документи та інші документи, необхідні для митного оформлення та декларування експортних товарів. 7. Вміти одержати дозволи, висновки та сертифікати заходів нетарифного регулювання тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства; • Митна справа; • Технологія зовнішньоекономічних операцій; кореквізити: • Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції; • Митна вартість товарів; • Технологія митного контролюю.
Короткий зміст навчальної програми: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Інформаційні системи у митній справі. Документально-інформаційне забезпечення постановлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на облік у митних органах. Особливості заповнення митних декларацій. Митне оформлення запасів. Гарантія доставки товару. Тимчасові, періодичні та неповні митні декларації. Митне оформлення товарів, що перевозяться громадянами. Документально-інформаційне забезпечення митного оформлення та декларування експортних товарів. Документально-інформаційне забезпечення митного оформлення та декларування імпортних товарів. Товаросупровідні документи на імпортні товари. Документально-інформаційне забезпечення визначення митної вартості, нарахування та сплати митних платежів. Документально-інформаційне забезпечення можливості використання преференційних та пільгових ставок мита, безмитного ввезення, застосування Узагальненої системи преференцій (GSP). Класифікація товарів та підтвердження країни походження. Документально-інформаційне забезпечення у зв’язку із застосуванням заходів нетарифного регулювання та контролювання. Документально-інформаційне забезпечення дотримання вимог валютного контролю.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Батченко Л.В. Митна справа: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч.1. Основи організації митної справи: вітчизняний та міжнародний досвід / Л.В.Батченко, В.В. Дятлова, С.С.Олейнікова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 155с. 2. Діагностика та експертиза в митній діяльності: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» / [О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, В.Й. Жежуха, О.Ю. Григор’єв]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» (кафедра ММП), 2014 р. – 57 с. 3. Дубиніна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004, - 360с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Документально-інформаційне забезпечення митної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.E.095
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. доц. Мукан Олена Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати інформаційні системи у митній справі. 2. Знати процедуру постановлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на облік у митних органах. 3. Знати механізм визначення митної вартості, нарахування та сплати митних платежів. 4. Вміти здійснювати митне оформлення та декларування імпортних товарів. 5. Вміти здійснювати митне оформлення та декларування експортних товарів. 6. Вміти складати комерційні, транспортні, товарно-супровідні документи та інші документи, необхідні для митного оформлення та декларування експортних товарів. 7. Вміти одержати дозволи, висновки та сертифікати заходів нетарифного регулювання тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства; • Митна справа; • Технологія зовнішньоекономічних операцій; кореквізити: • Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції; • Митна вартість товарів; • Технологія митного контролюю.
Короткий зміст навчальної програми: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Інформаційні системи у митній справі. Документально-інформаційне забезпечення постановлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на облік у митних органах. Особливості заповнення митних декларацій. Митне оформлення запасів. Гарантія доставки товару. Тимчасові, періодичні та неповні митні декларації. Митне оформлення товарів, що перевозяться громадянами. Документально-інформаційне забезпечення митного оформлення та декларування експортних товарів. Документально-інформаційне забезпечення митного оформлення та декларування імпортних товарів. Товаросупровідні документи на імпортні товари. Документально-інформаційне забезпечення визначення митної вартості, нарахування та сплати митних платежів. Документально-інформаційне забезпечення можливості використання преференційних та пільгових ставок мита, безмитного ввезення, застосування Узагальненої системи преференцій (GSP). Класифікація товарів та підтвердження країни походження. Документально-інформаційне забезпечення у зв’язку із застосуванням заходів нетарифного регулювання та контролювання. Документально-інформаційне забезпечення дотримання вимог валютного контролю.
Методи та критерії оцінювання: Змістове наповнення роботи: 40%; Оформлення роботи: 20%; Усна компонента: 40%.
Рекомендована література: 1. Батченко Л.В. Митна справа: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч.1. Основи організації митної справи: вітчизняний та міжнародний досвід / Л.В.Батченко, В.В. Дятлова, С.С.Олейнікова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 155с. 2. Діагностика та експертиза в митній діяльності: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» / [О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, В.Й. Жежуха, О.Ю. Григор’єв]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» (кафедра ММП), 2014 р. – 57 с. 3. Дубиніна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004, - 360с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).