Економетрика у міжнародному бізнесі

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Ігор Олексів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання основних підходів до економетричного моделювання. • Здатність специфікувати економетричні моделі; • Здатність будувати відповідні економітричні моделі; • Здатність аналізувати економетричні моделі; • Здатність прогнозувати із використанням економетричних моделей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Cтатистика. кореквізити: Міжнародний фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Місце економетрії серед дисциплін фундаментальної підготовки. Однофакторні регресійні моделі. Багатофакторні регресійні моделі. Автокореляція. Дистрибутивно-лагові та авторегресивні моделі. Симультативні моделі.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання індивідуального завдання, опитування - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика. – Львів, „Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с. 2. Damodar N. Gujarati (2003) Basic Econometrics, Damodar N. Gujarati, 4th edition. 3. Фещур Р.В., О.О. Жовтанецька, І.Б. Олексів Економетрія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напряму 6.0502 „Менеджмент” стаціонарної форми навчання. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2011. – 28 с.