Облік міжнародних операцій

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.M.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Гнилянська Леся Йосифівна, Лакіза Вікторія Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати поняття та інструменти обліку міжнародних операцій - використовувати термінологію предмета - пропонувати рішення, що підтримують функціонування обліку міжнародних операцій в сучасній економіці - використовувати інструменти обліку міжнародних операцій - аналізувати позиції обліку міжнародних операцій - пропонувати рішення розвинених проблем обліку міжнародних операцій у сфері обраної спеціальності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізит: Оподаткування міжнародної економічної діяльності - Кореквізит: Міжнародний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика обліку міжнародних операцій. Організація обліку міжнародних операцій. Облік іноземної валюти. Облік імпортних операцій. Облік експортних операцій. Облік товарообмінних операцій. Облік операцій з переробки. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті. Облік гуманітарної допомоги. Облік власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями. Облік специфічних міжнародних операцій
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (20%): лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування; - підсумковий контроль (80%): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: ? Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .-Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 544с. ? Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Хомин П. Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навч. посібн. для студентів спец “Облік і аудит” – Тернопіль: Астон, 2003. – 200с. ? Карпушенко М.Ю., Гордієнко НІ, Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: Страйд, 2006. - 304 с. ? Погорєлова Н. Облік гуманітарної допомоги, отриманої неприбутковою організацією в іноземній валюті / Н. Погорєлова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://charity.org.ua/library/files/Oblik.doc.