Оподаткування міжнародної економічної діяльності

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дорошкевич К. О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати сутність податкової системи міжнародної економічної діяльності підприємства; бути спроможним вказати на можливості оптимізації податкової системи підприємств – суб’єктів міжнародних економічних відносин; знати загальні принципи та особливості нарахування та стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів; знати законодавчу та нормативно-правову базу оподаткування міжнародної економічної діяльності підприємства; розуміти особливості оподаткування зовнішньоекономічної діяльності згідно національних Положень (стандартів).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: міжнародні економічні відносини; кореквізит: міжнародні стратегії економічного розвитку
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і основні принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, особливості оподаткування окремих видів міжнародної економічної діяльності, повернення ПДВ і податкові кредити міжнародної економічної діяльності, митні платежі в податковій системі міжнародної економічної діяльності, нарахування та сплата акцизу, оподаткування товарообмінних операцій (бартер).
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%): виконання лабораторних робіт (30%), тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010р., № 2755-6 (ст.161).- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua. 2. Adiputra, I. M. P., Martani, D., & Martadinata, I. P. H. (2019). Corporate Social Responsibility, Corporate Governance and Aggressive Tax Action. Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura, 22(2). https://doi.org/10.14414/jebav.v22i2.1295 3. Behravan H, Nowghani M, Ojaghlou K. The Case Study of Tax Action and Effective Sociological Factors for Taxpayers of VAT in Zanjan. taxjournal. 2016; 24 (30). URL: http://taxjournal.ir/article-1-920-en.html. 4. Bourdeaux C. , Pathak R. , Wallace S. State Tax Measures and Revenue Growth through and Post-Crisis. Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association. Vol. 109 (2016), pp. 1-21. 5. Beliza, N. (2015). Effect of Tax Aggressiveness, Level Earnings Persistence, and Corvorate Governance on Firm Value.