Конкурентоспроможність підприємства

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.O.8
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Професор, доктор економічних наук Мрихіна Олександра Борисівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання теоретичних та прикладних положень діагностики конкурентної позиції підприємства на ринку; ? знання нормативно-правової бази регулювання конкуренції в Україні; ? уміння ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє підприємство, а також визначати ті, що мають бути досягнуті в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; ? уміння оцінювати рівень конкуренції в галузі, визначати масштаби конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінювати розстановку сил на ринку; ? уміння обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, продуктивності виробництва тощо; ? уміння економічно обґрунтовувати та конкретизовувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Економіка підприємства Економічний аналіз Планування і контроль на підприємстві Управління витратами Потенціал і розвиток підприємства кореквізити: Економічне управління підприємством Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства Проектне фінансування Управління потенціалом підприємства Тренінг-курс: Управління ресурсним забезпеченням підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні теорії конкуренції. Державне регулювання конкуренції. Діагностика конкурентного середовища підприємства. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства та його складових. Формування конкурентних переваг підприємства. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління конкурентоспроможністю.
Методи та критерії оцінювання: • Оцінювання знань на практичних заняттях – 30% (у тому числі: обговорення та виконання практичних завдань; участь в ситуаційних вправах, ділових іграх тощо - 10%, виконання розрахункової роботи – 20%); • підсумковий контроль (екзамен) – 70% (письмова компонента – 50%, усна компонента – 20%).
Рекомендована література: 1. Мрихіна О.Б. Конкурентоспроможність підприємства : Конспект лекцій / Мрихіна О.Б. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 343 с. 2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 384 с. 3. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2015. – 160 с.

Конкурентоспроможність підприємства (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Професор, доктор економічних наук Мрихіна Олександра Борисівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання концепцій оцінювання й управління конкурентоспроможністю підприємства; • уміння ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє підприємство, а також визначати ті, що мають бути досягнуті в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; • уміння обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, продуктивності виробництва тощо; • уміння економічно обґрунтовувати та конкретизовувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Конкурентоспроможність підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Діагностика конкурентного середовища підприємства. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства та його складових. Формування конкурентних переваг підприємства. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Розроблення і реалізація стратегії конкурентоспроможності підприємства.
Методи та критерії оцінювання: • оцінювання курсового проекту – 100% (розрахункова компонента – 70%, усна компонента – 30%).
Рекомендована література: 1. Мрихіна О.Б. Конкурентоспроможність підприємства : Конспект лекцій / Мрихіна О.Б. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 343 с. 2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 384 с. 3. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2015. – 160 с.