Стратегічне управління підприємством

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.E.34
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: д.е.н., проф. Скворцов Ігор Борисович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здійснювати обґрунтування стратегічних рішень та їх реалізацію. 2. Аналізувати і прогнозувати вплив інноваційного розвитку на показники діяльності підприємства. 3. Прогнозувати і планувати ефективні стратегічні рішення з використанням інерційної та неінерційної економічних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічне управління підприємством Економічні інструменти управління проектами і програмами соціально-економічних систем Конкурентоспроможність підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Загальні основи управління стратегічними змінами. Етапи реалізації стратегії підприємства. Впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві. Функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін. Взаємозв'язок стратегії та організаційної структури управління підприємством. Організаційна культура та управління стратегічними змінами.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти із самостійних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Скворцов І.Б. Стратегічне управління підприємством / Конспект лекцій 2013. – 129 с. (електронний ресурс) http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8406. 2. Порохня В. М., Безземельна Т. О., Кравченко Т. А. Стратегічне управління. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.; 3. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н.Ю.Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.

Стратегічне управління підприємством (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.E.35
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: д.е.н., проф. Скворцов Ігор Борисович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здійснювати обґрунтування стратегічних рішень та їх реалізацію. 2. Аналізувати і прогнозувати вплив інноваційного розвитку на показники діяльності підприємства. 3. Прогнозувати і планувати ефективні стратегічні рішення з використанням інерційної та неінерційної економічних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічне управління підприємством Економічні інструменти управління проектами і програмами соціально-економічних систем Конкурентоспроможність підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Загальні основи управління стратегічними змінами. Етапи реалізації стратегії підприємства. Впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві. Функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін. Взаємозв'язок стратегії та організаційної структури управління підприємством. Організаційна культура та управління стратегічними змінами.
Методи та критерії оцінювання: 1. Оформлення курсової роботи 20%. 2. Захист курсової роботи 80%
Рекомендована література: 1. Скворцов І.Б. Стратегічне управління підприємством / Конспект лекцій 2013. – 129 с. (електронний ресурс) http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8406. 2. Порохня В. М., Безземельна Т. О., Кравченко Т. А. Стратегічне управління. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.; 3. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н.Ю.Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.