Управління потенціалом підприємства

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.E.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Стеців І.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати сучасні підходи до управління процесами формування і використання потенціалу підприємства; - вміти аналізувати та планувати зміни потенціалу підприємства з урахуванням перспективних потреб ринку з метою забезпечення його розвитку; - вміти формувати завдання управління потенціалом підприємства залежно від конкурентних позицій підприємства і перспективних потреб споживача; - вміти виявляти резерви нарощування потенціалу підприємства; - орієнтуватися у виборі напрямків розвитку підприємства і досягнення поставлених цілей у результаті відбору та реалізації інвестиційних проектів інноваційного спрямування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічне управління підприємством Конкурентоспроможність підприємства Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Основні завдання управління потенціалом підприємства в сучасній економіці. Управління ринковим потенціалом підприємства. Управління стратегічним потенціалом. Управління трудовим потенціалом підприємства. Управління потенціалом інтелектуальної власності. Планування процесів розвитку підприємства. Управління процесом інформаційного забезпечення розвитку підприємства. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства. Управління виробничо-господарським потенціалом підприємства. Управління процесами формування та використання потенціалу підприємства. Управління процесом формування вартості підприємства
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, індивідуальна самостійна робота (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід: іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Довбенко В.І. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво ТзОВ ВТС, 2013. – 176 с. 2. Управління потенціалом підприємства. Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 362 с. 3. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства. Навч. посібник. – 2-е вид. /В.І.Хомяков, І.В.Бакум. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 400 с.

Управління потенціалом підприємства (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.E.31
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Стеців І.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати сучасні підходи до управління процесами розвитку підприємства; - вміти аналізувати та планувати розвиток підприємства з урахуванням перспективних потреб ринку з метою забезпечення його розвитку; - орієнтуватися у виборі напрямків розвитку підприємства і досягнення поставлених цілей у результаті відбору та реалізації інвестиційних проектів інноваційного спрямування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічне управління підприємством Конкурентоспроможність підприємства Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Визначення ринкові можливості підприємства із врахуванням перспективних тенденцій розвитку відповідного сегменту ринку. Здійснення аналізу фінансово-економічного стану підприємства на основі даних балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух основних коштів та інших форм річної звітності підприємства. Проведення порівняльного аналізу діяльності підприємства з іншим підприємством галузі. Формування стратегії розвитку підприємства, включно з побудовою матриці цілей та матриці маркетингового потенціалу підприємства. Здійснення відбору інвестиційних проектів розвитку підприємства Розрахунок перспективних показників діяльності підприємства з урахуванням результатів реалізації інвестиційних проектів .
Методи та критерії оцінювання: • підготовка проекту (40%) • захист проекту (60%)
Рекомендована література: 1. Довбенко В.І. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво ТзОВ ВТС, 2013. – 176 с. 2. Управління потенціалом підприємства. Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 362 с. 3. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства. Навч. посібник. – 2-е вид. /В.І.Хомяков, І.В.Бакум. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 400 с.