Офшорний бізнес

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.M.15
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Руда Мар’яна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення офшорингової діяльності. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння теоретико-прикладних засад здійснення офшорингових операцій, їх організаційного, ресурсного, юридичного, управлінського супроводу. 3. Уміння здійснювати якісне інформаційно-документальне забезпечення офшорингу. 4. Здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння механізмів фінансово-економічного, інформаційно-аналітичного та обліково-контрольного забезпечення системи менеджменту підприємства. 5. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння технології реалізації офшорних схем; 6. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння параметрів та факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, інтеграційних та глобалізаційних процесів у міжнародному економічному просторі. 7. Уміння здійснювати управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємства. 8. Уміння здійснювати управління капіталом, основними фондами, оборотними та нематеріальними активами підприємства, а також фінансово-економічною стійкістю та безпекою підприємств
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент Міжнародний бізнес
Короткий зміст навчальної програми: 1. Офшоринг як бізнес-процес. 2. Мінімізація податкового тиску як причина реєстрації офшорного бізнесу. 3. Вплив глобалізації на специфіку міжнародних інвестиційних бізнес-процесів та суть офшорного бізнесу. 4. Юрисдикція офшорних компаній (офшорні зони), їх класифікація та характеристика. 5. Правове регулювання офшорного бізнесу. 6. Використання офшорних схем з кримінальною метою: прецеденти у світі. 7. Офшоринг в Україні: особливості та проблеми. 8. Розвиток світових тенденцій офшорного сектору.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне експрес-опитування (5%), письмове розв’язання тестів і задач (10%), виступи та презентації (10%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%), індивідуальна контрольна робота (50%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О. Є. Офшорний бізнес: теоретичні та прикладні аспекти: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик, М. В. Руда, В. І. Лемішовський, Стасюк Н.Р.. – Львів: Аудиторська група "Західна аудиторська група", 2018. – 112 c. 2. Кузьмін О.Є. Міжнародний фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, М. В. Колісник, І. Б. Олексів, В. В. Івасюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 192 c. 3. Докієнко Л.М., Клименко В.В., Акімова Л.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів]. – Академвидав, Серія "Альма-матер". – К., 2011. - 408 с. 4. Бабонін В.Б Міжнародний досвід ведення і регулювання офшорного бізнесу // Фінансовий ринокУкраїни. – 2006.– № 2.– С. 34-41. 5. Баюра Д., ЧекаловС. Чьи оффшоры // Украинская инвестиционная газета. – 2002. - № 38 (365). - С. 7-10. 6. Пешко А.В. Офшорний бізнес, як складова світової економіки // Держава і регіони. – 2006.– № 3. - С. 233-236. 7. Полотенко Д. В. Вільні економічні зони в контексті регулювання економіки // ФінансиУкраїни. – 2007. – № 11.– С. 18-25. 8. Череп А. В. Особливості розвитку офшорного бізнесу в Україні // Економіка та держава. – 2006.– № 6. - С. 21-30