Дизайн мислення

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - що таке дизайн-мислення та коли його застосовують; - коли саме треба вжити заходів з дизайн-мислення; - як застосовувати дизайн-мислення для впровадження інновацій; - як створити та керувати командою, проектом чи організаційними ідеями. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - аналізувати згенеровані ідеї та визначити найкращі для впровадження; - будувати власні прототипи продуктів, послуг чи бізнес-дизайну; - розвивати персональні інструменти та управлінські структури для ефективних та креативних прийомів; - управляти стратегічним прийняттям рішень про конкурентні інновації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Інноваційна економіка Управління талантами HR-брендинг Інтелектуальна та інноваційна культура Управління знаннями.
Короткий зміст навчальної програми: Дизайн як мультидисциплінарна і крос-функціональна інноваційна діяльність. Загальні підходи до дизайн-мислення. Первинне дослідження ринку та окреслення проблеми. Організаційні умови для дизайн-мислення. Генерування ідей. Експериментування та впровадження. Дизайн-стратегії на практиці: світові приклади.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (80%): практичні задачі, кейси, ситуаційні завдання, усне опитування, презентації студентських робіт. Підсумковий контроль (20%, іспит): тестові завдання.
Рекомендована література: 1. Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал / Том Келлі, Девід Келлі. – К.: Основи, 2017. – 296 с., іл. 2. Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя / Білл Барнет, Дейв Еванз. – К.: Наш формат, 2018. – 224 с. 3. Change by Design, Revised and Updated: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation / Tim Brown. - HarperBusiness; Revised, Updated ed. Edition, 2019. – 304 p.