Митна справа

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.E.29
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: старший викладач Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміння визначити код товару згідно УКТ ЗЕД • уміння підготувати та оформити документи на проведення митного оформлення вантажів • уміння аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює здійснення митної справи в Україні • уміння здійснювати різні митні процедури у залежності від видів транспорту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи прикладної економіки • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства • Технологія зовнішньоекономічних операцій кореквізити: • Дипломне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Митна служба України. Організаційна структура, завдання та функції митних органів України.Основні нормативно-законодавчі акти, на яких базується митна справа. Митний кодекс України, Закони України: «Про митний тариф», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Указ Президента України «Про Положення про Державну митну службу України», Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності митної служби України» тощо. Сутність уповноваженого економічного оператора. Визначення країни походження товару. Митна вартість та методи її визначення. Мита та його види. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Види митних режимів. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту. Митне оформлення та митні платежі. Митне оформлення інтелектуальної власності. Організація митного контролю і види митного і іншого контролю при перетині митного кордону України Технічні засоби митного контролю. Контрабанда. Порушення митних правил перетину митного кордону України.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Рекомендована література: 1. Передовая практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспорту. Справочник ОБСЕ - ЕЭК ООН, 2012. – 308с. 2. Кузьмін О.Є. Митна справа : навч. Посібник /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Борнікова, Р.Б.Рогальський. – Львів : Видавництіво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 3. Кузьмін О.Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. Посібн] /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, О.В.Мукан, О.І.Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162с.

Митна справа (курсова робота)

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.E.31
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: старший викладач Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміння визначити код товару згідно УКТ ЗЕД • уміння підготувати та оформити документи на проведення митного оформлення вантажів • уміння аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює здійснення митної справи в Україні • уміння здійснювати різні митні процедури у залежності від видів транспорту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи прикладної економіки • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства • Технологія зовнішньоекономічних операцій кореквізити: • Дипломне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Митна служба України. Організаційна структура, завдання та функції митних органів України.Основні нормативно-законодавчі акти, на яких базується митна справа. Митний кодекс України, Закони України: «Про митний тариф», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Указ Президента України «Про Положення про Державну митну службу України», Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності митної служби України» тощо. Сутність уповноваженого економічного оператора. Визначення країни походження товару. Митна вартість та методи її визначення. Мита та його види. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Види митних режимів. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту. Митне оформлення та митні платежі. Митне оформлення інтелектуальної власності. Організація митного контролю і види митного і іншого контролю при перетині митного кордону України Технічні засоби митного контролю. Контрабанда. Порушення митних правил перетину митного кордону України.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Рекомендована література: 1. Передовая практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспорту. Справочник ОБСЕ - ЕЭК ООН, 2012. – 308с. 2. Кузьмін О.Є. Митна справа : навч. Посібник /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Борнікова, Р.Б.Рогальський. – Львів : Видавництіво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 3. Кузьмін О.Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. Посібн] /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, О.В.Мукан, О.І.Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162с.