Конкурентоспроможність бізнесу

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.E.018
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Професор, доктор економічних наук Мрихіна Олександра Борисівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання теоретичних та прикладних положень діагностики конкурентної позиції бізнесу на ринку; - знання нормативно-правової бази регулювання конкуренції в Україні; - уміння ідентифікувати всі види конкурентних переваг, характерних для бізнесу будь-якого типу, а також визначати ті, що мають бути досягнуті в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; - уміння оцінювати рівень конкуренції в галузі, визначати масштаби конкурентного галузевого бізнес-середовища й оцінювати розстановку сил на ринку; - уміння обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, продуктивності виробництва тощо; - уміння економічно обґрунтовувати та конкретизовувати функції управління конкурентоспроможністю бізнесу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Економіка підприємства Економічний аналіз Планування і контроль на підприємстві Управління витратами Потенціал і розвиток підприємства кореквізити: Економічне управління підприємством Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства Проектне фінансування Управління потенціалом підприємства Тренінг-курс: Управління ресурсним забезпеченням підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні теорії конкуренції. Державне регулювання конкуренції. Діагностика конкурентного бізнес-середовища. Визначення потенціалу конкурентоспроможності бізнесу та його складових. Формування конкурентних переваг бізнесу. Методи забезпечення конкурентних переваг бізнесу. Технологія забезпечення конкурентних переваг бізнесу. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. Управління конкурентоспроможністю бізнесу. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність бізнесу. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління конкурентоспроможністю бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: оцінювання знань на практичних заняттях – 30% (у тому числі: обговорення та виконання практичних завдань; участь в ситуаційних вправах, ділових іграх тощо - 10%, виконання розрахункової роботи – 20%); • підсумковий контроль (екзамен) – 70% (письмова компонента – 50%, усна компонента – 20%).
Рекомендована література: Мрихіна О.Б. Конкурентоспроможність підприємства : Конспект лекцій / Мрихіна О.Б. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 343 с. 2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 384 с. 3. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2015. – 160 с.

Конкурентоспроможність бізнесу (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Професор, доктор економічних наук Мрихіна Олександра Борисівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання концепцій оцінювання й управління конкурентоспроможністю бізнесу; • уміння ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє підприємство, а також визначати ті, що мають бути досягнуті в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; • уміння обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення конкурентоспроможності бізнесу, продуктивності виробництва тощо; • уміння економічно обґрунтовувати та конкретизовувати функції управління конкурентоспроможністю бізнесу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Конкурентоспроможність бізнесу
Короткий зміст навчальної програми: Діагностика конкурентоспроможності бізнесу. Визначення потенціалу конкурентоспроможності бізнесу та його складових. Формування конкурентних переваг бізнесу. Методи забезпечення конкурентних переваг бізнесу. Управління конкурентоспроможністю бізнесу. Розроблення і реалізація стратегії конкурентоспроможності бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: • оцінювання курсового проекту – 100% (розрахункова компонента – 70%, усна компонента – 30%).
Рекомендована література: 1. Мрихіна О.Б. Конкурентоспроможність бізнесу : Конспект лекцій / Мрихіна О.Б. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 343 с. 2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 384 с. 3. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2015. – 160 с.