Економічні механізми трансформацій бізнесу

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.E.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: к.е.н., доцент Панченко Анна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння моделей, стратегій та результатів трансформації бізнесу; • знання економічних механізмів інтеграційних/дезінтеграційних та структурних трансформацій, перетворень, спрямованих на досягнення фінансових та нефінансових цілей, кращих міжнародних та вітчизняних практик; • уміти ідентифікувати та оцінювати ключові параметри трансформації бізнесу, економічно обґрунтовувати управлінські рішення щодо доцільності, результативності та потенціалу трансформації; • уміти прогнозувати сподівані результати впровадження певного виду трансформації, розробляти й обґрунтовувати рішення щодо вибору оптимального способу перетворення підприємства на засадах використання методів та інструментів економічного управління.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: • Управління потенціалом підприємства; • Управління вартістю підприємства; • Конкурентоспроможність підприємства. кореквізити: • Стратегічне управління підприємством; • Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів; • Тренінг-курс: Процесні моделі в управлінні розвитком підприємства.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико-методологічні засади управління процесами трансформації бізнесу. Моделі, стратегії та результати трансформацій бізнесу. Економічні механізми інтеграційних та дезінтеграційних трансформацій бізнесу. Економічні засади реструктуризації бізнесу. Економічні засади реінжинірингу бізнесу. Реорганізація підприємств у процесі трансформацій бізнесу. Управління інноваційним розвитком бізнесу. Економічні засади розвитку транснаціонального бізнесу. Вітчизняний та міжнародний досвід ефективних трансформацій бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: • розрахункова робота згідно індивідуального завдання (20%), презентація результатів виконання творчої (дослідницької) роботи (20%); поточне тестування, міні-кейси, бізнес-ситуації (10%) • підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Панченко А.В. Економічна природа та об’єктивні передумови трансформації бізнесу / А.В. Панченко, І.Є. Тимчишин // Вісник «Економічний простір». – 2009. – № 31. – С. 124–131. 2. Кузьмін О.Є. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр // Монографія . – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 336 с. 3. Гіл, Чарлз. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер.з англ. – К.: Основи, 2014. – 856с.

Економічні механізми трансформацій бізнесу (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.E.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: к.е.н, доцент Панченко Анна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння моделей, стратегій та результатів трансформації бізнесу; • знання економічних механізмів інтеграційних/дезінтеграційних та структурних трансформацій, перетворень, спрямованих на досягнення фінансових та нефінансових цілей, кращих міжнародних та вітчизняних практик; • уміти ідентифікувати та оцінювати ключові параметри трансформації бізнесу, економічно обґрунтовувати управлінські рішення щодо доцільності, результативності та потенціалу трансформації; • уміти прогнозувати сподівані результати впровадження певного виду трансформації, розробляти й обґрунтовувати рішення щодо вибору оптимального способу перетворення підприємства на засадах використання методів та інструментів економічного управління.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: • Управління потенціалом підприємства; • Управління вартістю підприємства; • Конкурентоспроможність підприємства. кореквізити: • Стратегічне управління підприємством; • Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів; • Тренінг-курс: Процесні моделі в управлінні розвитком підприємства.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико-методологічні засади управління процесами трансформації бізнесу. Моделі, стратегії та результати трансформацій бізнесу. Економічні механізми інтеграційних та дезінтеграційних трансформацій бізнесу. Економічні засади реструктуризації бізнесу. Економічні засади реінжинірингу бізнесу. Реорганізація підприємств у процесі трансформацій бізнесу. Управління інноваційним розвитком бізнесу. Економічні засади розвитку транснаціонального бізнесу. Вітчизняний та міжнародний досвід ефективних трансформацій бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: • розрахункова робота згідно індивідуального завдання (20%), презентація результатів виконання творчої (дослідницької) роботи (20%); поточне тестування, міні-кейси, бізнес-ситуації (10%) • підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Панченко А.В. Економічна природа та об’єктивні передумови трансформації бізнесу / А.В. Панченко, І.Є. Тимчишин // Вісник «Економічний простір». – 2009. – № 31. – С. 124–131. 2. Кузьмін О.Є. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр // Монографія . – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 336 с. 3. Гіл, Чарлз. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер.з англ. – К.: Основи, 2014. – 856с.