Fintech: основи та застосування фінансових технологій

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.M.014
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері FinTech та управляти ними; • здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання з використання сучасних інструментів фінансових технологій; • використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту з використанням фінансових технологій в управлінні фінансовими та нефінансовими установами; • використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем; • обирати та застосовувати економіко-математичні методи та моделі FinTech та визначати переваги їх прикладного застосування у діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фінансовий менеджмент, • Моделювання діяльності на страховому ринку, • Ринок фінансових послуг, • Методологія досліджень у фінансах, • Фінансові інновації.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, роль та властивості інформаційних технологій у фінансах. Застосування інструментарію інформаційних технологій у фінансовому секторі. Засади функціонування ринку FinTech. FinTech на фондовому ринку. Засади функціонування цифрової економіки. Електронна комерція. Електронний бізнес. Центри спільного обслуговування. Засади забезпечення системи кібербезпеки. Управління фінансами ІТ-проектів.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%): лабораторні заняття (50%), тестування (20%), усна компонента (30%).
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Fintech: основи та застосування фінансових технологій». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8434 . 2. Socio-economic and management concepts : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2021) Providing sustainable finance: the role of financial institutions (7.1). – p.323–331]. – Boston: International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. Retrieved from https://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/ 3. Viktor Khavalko, Andriana Mazur, Vladyslav Mykhailyshyn, Roman Zhelizniak, Iryna Kovtyk (2020). Economic efficiency of innovative projects of CNN modified architecture application // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 182–193. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper14.pdf (SciVerse SCOPUS). 4. I.Alieksieiev, A.Mazur, A.Moroz. (2020). Methodology of Prospective and Current Research in Finance. Economics, Entrepreneurship, Management, vol. 7, No. 2, p. 46-60. Retrieved from http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/methodology-prospective-and-current-research (Index Copernicus) 5. Ozirkovskyy L., Kulyk I., Mazur A., Petryshyn N., Malynovska Yu. (2018) Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio. Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus)