Економіка бізнесу

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях; • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; • нести соціальну відповідальність за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Проектний менеджмент;Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності організації
Короткий зміст навчальної програми: Економічні засади функціонування підприємств в системі ринкових відносин. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства. Економічні результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Управління власним бізнесом: практичний аспект.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід,іспит): письмова форма 70%)
Рекомендована література: 1. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с. 2. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. посіб. / І. І. Грибик. – К. : Ліра-К, 2014. – 428 с. 3. Данилюк М. О. Планування і контроль на підприємництві : навч. посіб. / М. О. Данилюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 328 с. 4. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ : Ліра-К, 2015. – 498 с. 5. Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово- інвестиційних операцій в EXCELL) : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Цул, 2014. – 256 с. 6. Мороз В. С. Організація виробництва : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – К. : Ліра-К, 2015. – 256 с.

Економіка бізнесу (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання; • здатність продемонструвати базові знання у сфері стратегічного, операційного, інноваційного, антикризового, фінансового, інвестиційного, антисипативного, креативного управління організаціями та їх підрозділами; • поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності підприємств та організацій з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях; • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Проектний менеджмент;
Короткий зміст навчальної програми: Управління власним бізнесом: практичний аспект. Загальна характеристика господарської діяльності організації. Аналіз внутрішнього середовища організації. Аналіз конкурентних сил. Вибір стратегічних альтернатив розвитку організації.
Методи та критерії оцінювання: звіт за результатами виконання курсової роботи, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70%, оформлення- 10%, захист -20%)
Рекомендована література: 1. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с. 2. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. посіб. / І. І. Грибик. – К. : Ліра-К, 2014. – 428 с. 3. Данилюк М. О. Планування і контроль на підприємництві : навч. посіб. / М. О. Данилюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 328 с. 4. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ : Ліра-К, 2015. – 498 с. 5. Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово- інвестиційних операцій в EXCELL) : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Цул, 2014. – 256 с. 6. Мороз В. С. Організація виробництва : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – К. : Ліра-К, 2015. – 256 с.