Управління талантами

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.048
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доц. Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - теоретичні засади управління талантами в сучасних організаціях. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - застосовувати набуті знання та навики при вирішенні широкого кола проблем управління талантами в організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Рекрутинг персоналу. Кореквізити: Розроблення та розвиток HR-бренду, Кваліфікаційний екзамен, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні аспекти поняття «талант» та його роль і значення в організації. Основні етапи управління талантами в організації. Рекрутинг в контексті управління талантами. Мотивація талантів організації. Розвиток персоналу, як необхідна складова управління талантами. Формування системи наступництва в організації. Оцінювання ефективності управління талантами в організації. Українські та закордонні практики управління талантами в організації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (50%, іспит): тестування, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 471 с. 2. Захарчин Г.М. Корпоративна культура: навч. посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 342с. 3. Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c. 4. Захарчин Г.М. Управління персоналом : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 259 с.

Управління талантами (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.049
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доц. Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - теоретичні засади управління талантами в сучасних організаціях. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - застосовувати набуті знання та навики при вирішенні широкого кола проблем управління талантами в організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Рекрутинг персоналу. Кореквізити: Розроблення та розвиток HR-бренду, Кваліфікаційний екзамен, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні аспекти поняття «талант» та його роль і значення в організації. Основні етапи управління талантами в організації. Рекрутинг в контексті управління талантами. Мотивація талантів організації. Розвиток персоналу, як необхідна складова управління талантами. Формування системи наступництва в організації. Оцінювання ефективності управління талантами в організації. Українські та закордонні практики управління талантами в організації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (50%, іспит): тестування, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 471 с. 2. Захарчин Г.М. Корпоративна культура: навч. посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 342с. 3. Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c. 4. Захарчин Г.М. Управління персоналом : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 259 с.