Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління конкурентоспроможністю. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн, зокрема ЄС. 3. Поглиблені знання класичного та сучасного інструментарію системного формування конкурентних переваг, зокрема на міжнародних ринках. 4. Уміння аналізувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну, товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн, зокрема ЄС. 5. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності. 6. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентоспроможність 2. Діагностика конкурентоспроможності 3. Стратегії конкурентоспроможності підприємств 4. Стратегії конкурентоспроможності галузей, регіонів 5. Стратегії конкурентоспроможності країн 6. Державне регулювання конкуренції
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне експрес-опитування (5%), захист робіт (15%), виступи та презентації (5%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (70%): письмова компонента (50%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Горбаль Н.І. Конкурентоспроможність ЄС: діагностика і стратегія: Конспект лекцій. - Львів, 2019.

Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.6
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 3. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності . 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю в ЄС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Європеєзнавство
Короткий зміст навчальної програми: 1. Предмет, суб’єкт, об’єкт та рівень конкуренції в галузі. 2. Інтенсивність конкуренції, тип ринку. 3. Дія сил конкуренції. 4. Моніторинг конкурентів. 5. Конкурентні переваги товарів/послуг, організації, галузі, регіону, країни. 6. Діагностика міжнародної конкурентоспроможності організації на ринку ЄС. 7. Формування стратегії МКСП організації на ринку ЄС.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмова компонента (50%), усна компонента (50%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Горбаль Н.І. Конкурентоспроможність ЄС: діагностика і стратегія: Конспект лекцій. - Львів, 2019.