Комунікаційний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.M.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Гнилянська Леся Йосифівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати поняття та інструменти комунікаційного менеджменту; - використовувати термінологію предмета; - пропонувати рішення, що підтримують функціонування комунікаційного менеджменту ; - використовувати інструменти комунікаційного менеджменту; - аналізувати позиції комунікаційного менеджменту; - пропонувати рішення розвинених проблем комунікаційного менеджменту у сфері обраної спеціальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізит: менеджмент - Кореквізит:міжнародний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи комунікаційної діяльності. Комунікаційна діяльність як фактор ефективного розвитку підприємства. Управління комунікаціями. Аналізування та економічне оцінювання систем комунікаційного менеджменту. Планування та організування комунікацій на підприємствах.Мотивування працівників, контролювання та регулювання комунікацій на підприємстві. Методико-прикладний інструментарій комунікаційного менеджменту. Сутність та особливості ризиків в комунікаційній діяльності підприємств. Методи комунікаційного менеджменту та механізм їхнього трансформування в управлінські рішення. Методи оптимізації управлінських рішень у системі комунікаційного менеджменту
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (20%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування; - підсумковий контроль (80%): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: ? Босак А.О. Метод оцінювання ефективності системи комунікацій підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна № 719. Економічна серія. Харків: Національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006. – С.49-56. ? Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств:монографія/ Н.О.Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 328с. ? Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2012. — 345 с. ? Монастирська Г.В. Мотиваційна складова менеджменту персоналу в сучасній Україні/ Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. — Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. — Ч. 2. — К. : КНЕУ, 2014. — С.385-395.