Контролінг інноваційної діяльності

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.37
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Бублик Мирослава Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання інструментів стратегічного й оперативного контролінгу та бюджетування для управління інноваційним підприємством; • здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу; • уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес-структур; • уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Контролінг, сутність та характеристика його об’єктів. Організація та інструментарій контролінгу у бізнес-структурах. Контролінг інвестиційно-інноваційних проектів. Система контролінгу та її роль при прийнятті управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання та захист письмових звітів з лабораторних робіт, робота у ВНС, виконання індивідуального завдання; - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Брітченко І. Г. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с. 2. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів [текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко – К. : «ЦУЛ», 2013. – 304 с. 3. Financial management and control - general rules Skopje, December 2010. – 167 p.

Контролінг інноваційної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.40
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Бублик Мирослава Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання інструментів стратегічного й оперативного контролінгу та бюджетування для управління інноваційним підприємством; • здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу; • уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес-структур; • уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Контролінг, сутність та характеристика його об’єктів. Організація та інструментарій контролінгу у бізнес-структурах. Контролінг інвестиційно-інноваційних проектів. Система контролінгу та її роль при прийнятті управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання та захист письмових звітів з лабораторних робіт, робота у ВНС, виконання індивідуального завдання; - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Брітченко І. Г. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с. 2. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів [текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко – К. : «ЦУЛ», 2013. – 304 с. 3. Financial management and control - general rules Skopje, December 2010. – 167 p.