Управління ризиками інноваційної діяльності

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.39
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Вікторія Харчук
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Теоретичні та організаційні проблеми, що виникають в процесі здійснення управління ризиками інноваційної діяльності: системний підхід – концепція підприємства як єдиного цілого. 2. Перелік ризикоутворювальних факторів та методи їхнього аналізування. 3. Поняття інноваційного ризику та його характеристики (суб’єкти та об’єкти ризику; джерела ризику, функції, наслідки впливу); види ризиків, які виникають в процесі розроблення та комерціалізації нововведень. 4. Якісні та кількісні методи оцінювання інноваційних ризиків. 5. Підходи до побудови ризик-менеджменту в умовах здійснення інноваційної діяльності. 6. Методи реагування на інноваційні ризики. 7. Розробляти стратегію ризик-менеджменту на засадах врахування альтернативних сценаріїв розвитку ризикового явища. 8. Виконувати функції ризик-менеджера.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Статистика Кореквізит: Фінансовий менеджмент, Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи та прикладні аспекти управління ризиками в інноваційній діяльності. Суть, значення та напрями інноваційної діяльності. Розвиток та становлення ризик-менеджменту у економічній науці. Сутність та природа інноваційного ризику. Оцінювання інноваційного ризику. Аналізування інноваційного ризику якісним способом. Аналізування інноваційного ризику кількісним способом. Статистичний метод. Метод аналізу доцільності витрат. Метод експертних оцінок. Аналітичний метод. Метод використання аналогій. Фінансові індикатори кількісного аналізування ризиків. Оцінка ризиків інноваційної діяльності на основі кластерного аналізу. Оцінювання ризику на основі VAR-аналізу. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Основні принципи ризик-менеджменту. Зовнішні способи мінімізації ризику. Страхування ризику. Диверсифікація. Розподіл ризику. Злиття та об’єднання підприємств. Внутрішні способи мінімізації ризику. Оцінювання ефективності методів мінімізації ризиків інноваційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, виконання лабораторних робіт; Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова (50%) та усна компонента (20%))
Рекомендована література: 1. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування : [Монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. - Львів: Вид-во „РАСТР - 7”, 2011р. - 240 с. 2. Харчук В.Ю. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту: [Монографія] / Л.Й. Гнилянська, В.Ю. Харчук. - Львів: ЗУКЦ, 2013. – 216с. 3. Харчук В.Ю. Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності: [Навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, В.Ю. Харчук, О.В. Гук. - Львів: Вид-во „РАСТР - 7”, 2011р. - 140 с. 4. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. - методичн. посібник / Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 104 с. 5. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : [Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни]/ Вітлінський В.В., Верчено П.І. – КНЕУ.- К.2000. – 299с. 6. Внукова М.М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: Проблеми теорії та практики: [монографія]/М.М. Внукова, В.А. Смоляк. – Харківський Національно-економічний університет, 2012. – 325с. 7. Ілляшенко С.М. Управління екологічними ризиками інновацій: [навчальний посібник]/ С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. – Суми: ТОВ «ВДТ» Університетська книга», 2010. – 214с. 8. J.P. Morgan/Reuters, RiskmetricsTM – Technical Document, 4th ed., 2006, p. 117, www.jpmorgan.com. 9. Robert N. Charette Application strategies for risk analysis. - New York. Multiscience Press, Inc 2005. - 571 p.

Управління ризиками інноваційної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.41
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Вікторія Харчук
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Теоретичні та організаційні проблеми, що виникають в процесі здійснення управління ризиками інноваційної діяльності: системний підхід – концепція підприємства як єдиного цілого. 2. Перелік ризикоутворювальних факторів та методи їхнього аналізування. 3. Поняття інноваційного ризику та його характеристики (суб’єкти та об’єкти ризику; джерела ризику, функції, наслідки впливу); види ризиків, які виникають в процесі розроблення та комерціалізації нововведень. 4. Якісні та кількісні методи оцінювання інноваційних ризиків. 5. Підходи до побудови ризик-менеджменту в умовах здійснення інноваційної діяльності. 6. Методи реагування на інноваційні ризики. 7. Розробляти стратегію ризик-менеджменту на засадах врахування альтернативних сценаріїв розвитку ризикового явища. 8. Виконувати функції ризик-менеджера.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Статистика Кореквізит: Фінансовий менеджмент, Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи та прикладні аспекти управління ризиками в інноваційній діяльності. Суть, значення та напрями інноваційної діяльності. Розвиток та становлення ризик-менеджменту у економічній науці. Сутність та природа інноваційного ризику. Оцінювання інноваційного ризику. Аналізування інноваційного ризику якісним способом. Аналізування інноваційного ризику кількісним способом. Статистичний метод. Метод аналізу доцільності витрат. Метод експертних оцінок. Аналітичний метод. Метод використання аналогій. Фінансові індикатори кількісного аналізування ризиків. Оцінка ризиків інноваційної діяльності на основі кластерного аналізу. Оцінювання ризику на основі VAR-аналізу. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Основні принципи ризик-менеджменту. Зовнішні способи мінімізації ризику. Страхування ризику. Диверсифікація. Розподіл ризику. Злиття та об’єднання підприємств. Внутрішні способи мінімізації ризику. Оцінювання ефективності методів мінімізації ризиків інноваційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, виконання лабораторних робіт; Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова (50%) та усна компонента (20%))
Рекомендована література: 1. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування : [Монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. - Львів: Вид-во „РАСТР - 7”, 2011р. - 240 с. 2. Харчук В.Ю. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту: [Монографія] / Л.Й. Гнилянська, В.Ю. Харчук. - Львів: ЗУКЦ, 2013. – 216с. 3. Харчук В.Ю. Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності: [Навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, В.Ю. Харчук, О.В. Гук. - Львів: Вид-во „РАСТР - 7”, 2011р. - 140 с. 4. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. - методичн. посібник / Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 104 с. 5. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : [Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни]/ Вітлінський В.В., Верчено П.І. – КНЕУ.- К.2000. – 299с. 6. Внукова М.М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: Проблеми теорії та практики: [монографія]/М.М. Внукова, В.А. Смоляк. – Харківський Національно-економічний університет, 2012. – 325с. 7. Ілляшенко С.М. Управління екологічними ризиками інновацій: [навчальний посібник]/ С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. – Суми: ТОВ «ВДТ» Університетська книга», 2010. – 214с. 8. J.P. Morgan/Reuters, RiskmetricsTM – Technical Document, 4th ed., 2006, p. 117, www.jpmorgan.com. 9. Robert N. Charette Application strategies for risk analysis. - New York. Multiscience Press, Inc 2005. - 571 p.