Соціально-педагогічна служба в навчальних закладах

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.M.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна