Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.29
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Дуляба Н.І., к.е.н, доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання загальних положень адміністрування бізнес-структур, адміністрування діяльності організацій, нормативно-правового забезпечення діяльності організацій; • знання сучасних методів соціально-економічної діагностики для розв’язання якісних та кількісних задач; • знання методів і технологій проведення ділових трансакцій; • здатність аналізувати ефективність адміністративної діяльності підприємства з використанням сучасних методів діагностики; • знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері адміністрування бізнес-процесів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес-структур, фінанси підприємств та прикладна статистика
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика організації, яка визначена об’єктом магістерської кваліфікаційної роботи. Види діяльності підприємства, особливості виробничо-господарської діяльності, внутрішні та зовнішньоекономічні зв’язки. Економіка виробничо-господарської діяльності (показники, тенденції, проблеми, недоліки тощо). Адміністративна діяльність в організації. Оцінювання екологічного стану, ситуації з охорони праці і техніки безпеки в організації.
Методи та критерії оцінювання: - оцінювання звіту відповідно до визначених завдань (70%), захист звіту (відповіді на питання керівника практики) (30%)
Рекомендована література: Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с.