Електронна комерція

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.36
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Дмитрів Анна Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні переваги ведення бізнесу за допомогою Internet; основні концепції побудови систем електронної комерції; характеристики електронної комерції; основні стратегії розвитку електронної комерції; основні моделі систем електронної комерції; основні інструменти ведення електронної комерції; - вміти використовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: маркетинг, поведінка споживачів. Кореквізити: електронні комунікації в маркетингу, стратегічний маркетинг.
Короткий зміст навчальної програми: Суть електронної комерції. Internet i Word Wide Web. Організація комерційної діяльності і Internet. Архітектура Internet. Розробка Web-сайтів. Оцінювання і випробування Web-сайту на зручність використання. Постачальники послуг Internet і хостинг Web-сайту. Системи платежів. Електронна безпека. Маркетинг в Internet. Реалізація і експлуатація. Електронна комерція між підприємствами. Правові та етичні аспекти електронної комерції.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): розв'язування задач, усне опитування Підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Афанасьев М. Электронная коммерция / Афанасьев М., Мясни-кова Л. // РИСК. - 2006. - № 3. - С. 52-59. 2. Бабенко Л. К. Новые технологии электронного бизнеса и безопасности / Л. К. Бабенко, В. А.Быков, О. Б. Макаревич, О. Б. Спиридонов. - М.: Радио и связь. - 2001. - 376 с. 3. Балабанов И. П. Интерактивный бизнес / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 128 с. 4. Балабанов И. П. Электронная коммерция / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 336 с. - (серия "Учебники для вузов"). 5. Барицъка Л. Включення України в інтеграційні процеси міжнародної електронної торгівлі / Барицька Л. // Економіст. - 2002. - № 9. - С. 27. 6. Волокитин А. В. Электронная коммерция: [учебное пособие для служащих госорганизаций и комм. фирм., под общ. ред. Л. Д. Реймана] / Волокитин А. В., Маношкин А. П., Солдатен-ков А. В. - М.: НТЦ "ФИОРД-ИНФО", 2002. - 272 с. 7. Драчов В. Мобільна торгівля як один з перспективних напрямків електронної торгівлі / Драчов В. // Журнал європейської економіки. - 2005. - Т. 4, червень. - С. 242-255. 8. Дубницкий В. И. Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса: [монография] / Дубницкий В. И., Лазико-ва А. И. / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, Донец. экономико-гуманитарный ин-т. - Донецк: Юго-Восток, 2004. - 84 с.

Електронна комерція (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.38
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Дмитрів Анна Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні переваги ведення бізнесу за допомогою Internet; основні концепції побудови систем електронної комерції; характеристики електронної комерції; основні стратегії розвитку електронної комерції; основні моделі систем електронної комерції; основні інструменти ведення електронної комерції; - вміти використовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: маркетинг, поведінка споживачів. Кореквізити: електронні комунікації в маркетингу, стратегічний маркетинг.
Короткий зміст навчальної програми: Електронна комерція та її місце в інфраструктурі ринку сутність та зміст електронної комерції; основні напрями електронної комерції; характеристика моделей електронної комерції). Особливості діяльності суб‘єкта комерційної діяльності на вітчизняному ринку (загальна характеристика суб‘єкта; аналіз діяльності; оцінка торгівлі через інтернет-магазин підприємства; система завоювання ринку та позиціонування товарів та послуг підприємства). Шляхи удосконалення діяльності суб‘єкта електронної комерції на вітчизняному ринку (електронна комерція в Україні: напрями розвитку та динаміка; сучасний стан розвитку електронної торгівлі (світовий досвід); удосконалення діючої електронної бізнес-моделі підприємства).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): розв'язування задач, усне опитування Підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Афанасьев М. Электронная коммерция / Афанасьев М., Мясни-кова Л. // РИСК. - 2006. - № 3. - С. 52-59. 2. Бабенко Л. К. Новые технологии электронного бизнеса и безопасности / Л. К. Бабенко, В. А.Быков, О. Б. Макаревич, О. Б. Спиридонов. - М.: Радио и связь. - 2001. - 376 с. 3. Балабанов И. П. Интерактивный бизнес / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 128 с. 4. Балабанов И. П. Электронная коммерция / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 336 с. - (серия "Учебники для вузов"). 5. Барицъка Л. Включення України в інтеграційні процеси міжнародної електронної торгівлі / Барицька Л. // Економіст. - 2002. - № 9. - С. 27. 6. Волокитин А. В. Электронная коммерция: [учебное пособие для служащих госорганизаций и комм. фирм., под общ. ред. Л. Д. Реймана] / Волокитин А. В., Маношкин А. П., Солдатен-ков А. В. - М.: НТЦ "ФИОРД-ИНФО", 2002. - 272 с. 7. Драчов В. Мобільна торгівля як один з перспективних напрямків електронної торгівлі / Драчов В. // Журнал європейської економіки. - 2005. - Т. 4, червень. - С. 242-255. 8. Дубницкий В. И. Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса: [монография] / Дубницкий В. И., Лазико-ва А. И. / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, Донец. экономико-гуманитарный ин-т. - Донецк: Юго-Восток, 2004. - 84 с.