Маркетинг професійних послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Вміти здійснювати заходи з системної оптимізації діяльності підприємства у сфері обслуговування клієнтів. Знати сучасні концепції та технології комплексного обслуговування споживачів із використанням критеріїв системної оптимізації роботи ринкового суб’єкта. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Соціальна відповідальність у маркетингу; Рекламний менеджмент; Стратегічний маркетинг; Маркетингове консультування. Кореквізити: Маркетинг професійних послуг (КП).
Короткий зміст навчальної програми: Зміст і застосування маркетингу професійних послуг. Особливості і роль сфери послуг в сучасній економіці. Особливості маркетингу послуг. Характеристика професійних послуг, їх класифікація. Еволюція сфери послуг. Фактори, що сприяють розвитку сектору послуг в Україні. Відмінність між маркетингом послуг і маркетингом товарів. Маркетинг послуг і маркетинг товарів з використанням послуг. Комплексна оцінка послуги. Оцінка прибутковості складових асортименту послуг. Створення конкурентної позиції підприємства сфери послуг та етапи розробки стратегії позиціонування. Участь клієнта в процесі обслуговування. Послуга як система процесу надання та отримання професійних послуг. Проблеми досягнення необхідної поведінки споживачів із залученням їх до співробітництва. Комплекс маркетингу підприємства та особливості його реалізації у сфері професійних послуг.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (60%); виконання та захист індивідуальної контрольної роботи (20%); контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 192 с. 2. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2018. – 560 с. 3. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб.: Питер, 2018. – 240 с. 4. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – 4-е изд. – СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2018. – 983 с. 5. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2014. – 232 с.

Маркетинг професійних послуг (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Вміти здійснювати заходи з системної оптимізації діяльності підприємства у сфері обслуговування клієнтів. Знати сучасні концепції та технології комплексного обслуговування споживачів із використанням критеріїв системної оптимізації роботи ринкового суб’єкта. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Соціальна відповідальність у маркетингу; Рекламний менеджмент; Стратегічний маркетинг; Маркетингове консультування. Кореквізити: Маркетинг професійних послуг (КП).
Короткий зміст навчальної програми: Зміст і застосування маркетингу професійних послуг. Особливості і роль сфери послуг в сучасній економіці. Особливості маркетингу послуг. Характеристика професійних послуг, їх класифікація. Еволюція сфери послуг. Фактори, що сприяють розвитку сектору послуг в Україні. Відмінність між маркетингом послуг і маркетингом товарів. Маркетинг послуг і маркетинг товарів з використанням послуг. Комплексна оцінка послуги. Оцінка прибутковості складових асортименту послуг. Створення конкурентної позиції підприємства сфери послуг та етапи розробки стратегії позиціонування. Участь клієнта в процесі обслуговування. Послуга як система процесу надання та отримання професійних послуг. Проблеми досягнення необхідної поведінки споживачів із залученням їх до співробітництва. Комплекс маркетингу підприємства та особливості його реалізації у сфері професійних послуг.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (60%); виконання та захист індивідуальної контрольної роботи (20%); контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 192 с. 2. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2018. – 560 с. 3. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб.: Питер, 2018. – 240 с. 4. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – 4-е изд. – СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2018. – 983 с. 5. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2014. – 232 с.