Математико-статистичні методи в картографії

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.E.23
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.ф.-м.н., доцент Бридун Андрій Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • основи математичної логіки для розв’язування задач в картографії; • основи теорії множин для розв’язування прикладних задач; • основи теорії розмитих множин для розв’язування прикладних задач спеціальності; • основи теорії графів для розв’язування прикладних і геометричних задач; • вміти виконувати оцінку складності геометричних обчислень; • вміти проводити аналіз та побудову ефективних алгоритмів для розв’язування логічних, геометричних та прикладних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика. • Цифрова картографія. • Геоінформаційне картографування. • Картографічне моделювання.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Математико-статистичні методи в картографі» – це використання простого та спеціального математичного апарату в картографії. Використання системного моделювання в картографії, а також його застосуванням до розробки конкретних прикладних задач. Математична логіка, основи теорії множин, розмиті множини та теорія графів разом з іншими дисциплінами фундаментального напрямку складають основу математичної освіти сучасного спеціаліста в картографії. Основними темами дисципліни є: «Математична логіка», «Основи теорії множин», «Теорія графів», «Розмиті множини».
Методи та критерії оцінювання: • Робота на практичних заняттях, усне опитування, виконання індивідуальних завдань (40%). • Підсумковий контроль (60%, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 368с. 2. Л. Є. Бизилевич Дискретна математика у прикладах і задачах [Текст] : підручник / Л. Є. Бизилевич. - Л. : Чижиков І. Е. [вид.], 2013. – 486 с. ISBN 978-966-2645-09-5 3. Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика: [пер. с англ.] / Джеймс Андерсон – М.: Вильямс, 2004. – 960с.

Математико-статистичні методи в картографії

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.E.23
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.ф.-м.н., доцент Бридун Андрій Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • основи математичної логіки для розв’язування задач в картографії; • основи теорії множин для розв’язування прикладних задач; • основи теорії розмитих множин для розв’язування прикладних задач спеціальності; • основи теорії графів для розв’язування прикладних і геометричних задач; • вміти виконувати оцінку складності геометричних обчислень; • вміти проводити аналіз та побудову ефективних алгоритмів для розв’язування логічних, геометричних та прикладних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика. • Цифрова картографія. • Геоінформаційне картографування. • Картографічне моделювання.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Математико-статистичні методи в картографі» – це використання простого та спеціального математичного апарату в картографії. Використання системного моделювання в картографії, а також його застосуванням до розробки конкретних прикладних задач. Математична логіка, основи теорії множин, розмиті множини та теорія графів разом з іншими дисциплінами фундаментального напрямку складають основу математичної освіти сучасного спеціаліста в картографії. Основними темами дисципліни є: «Математична логіка», «Основи теорії множин», «Теорія графів», «Розмиті множини».
Методи та критерії оцінювання: • Робота на практичних заняттях, усне опитування, виконання індивідуальних завдань (40%). • Підсумковий контроль (60%, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 368с. 2. Л. Є. Бизилевич Дискретна математика у прикладах і задачах [Текст] : підручник / Л. Є. Бизилевич. - Л. : Чижиков І. Е. [вид.], 2013. – 486 с. ISBN 978-966-2645-09-5 3. Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика: [пер. с англ.] / Джеймс Андерсон – М.: Вильямс, 2004. – 960с.