Інтелектуальна власність

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна